Privacy verklaring Haptotherapie Corine Eijsermans

De privacy verklaring geldt voor iedereen die cliënt is/wordt van Haptotherapie Zeist.

1. Dossier

Als haptotherapeut heb ik de wettelijke plicht een cliëntendossier bij te houden in een beveiligde omgeving volgens de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). Dit dossier is te allen tijde ter inzage voor u. Dit digitale dossier bevat persoonlijke gegevens en gegevens over uw gezondheidssituatie. Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast worden de NAW-gegevens en geboortedatum van u gevraagd en vastgelegd voor de facturatie, omdat de zorgverzekeraar deze gegevens verplicht stelt bij het declareren van de zorgkosten.

Het doel van het bijhouden van het dossier is de voortgang van de behandeling te kunnen volgen en gezamenlijk te evalueren.

Als uw behandelaar heb ik de wettelijke plicht uw (digitale) cliëntendossier 15 jaar te bewaren.

Wilt u toegang hebben tot uw gegevens en/of deze vroegtijdig vernietigd hebben, dat kunt u dit bij mij per e-mail (corine@haptotherapie-zeist.nl) aangeven.

Uw persoonlijke contactgegevens (naam, adres, email en telefoonnummer) gebruik ik voor contactlegging en voor het versturen van informatie of voor facturatie vanuit mijn praktijk.

2. Geheimhoudingsplicht

Ik heb een geheimhoudingsplicht tenzij de cliënt toestemming geeft informatie te mogen delen met derden, zoals een huisarts of een andere behandelaar.

3. Klachten

Als u vermoed dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in strijd met de wet neem dan contact met mij op. Doe dat bij voorkeur schriftelijk en wellicht kan ik uw klacht meteen oplossen.