Wil jij tot bloei komen?

Wil jij voelen wat erin jou leeft?

Wil jij blij zijn met jezelf?

Wil jij je grenzen leren voelen en aangeven?

Wil jij betekenisvolle relaties aan kunnen gaan met de mensen om je heen?

Wil jij jezelf zijn in het contact met anderen?

Wil jij helemaal tevoorschijn komen en uitdrukking geven aan jezelf?

Worden wie je in wezen bent. Vrij…. Bezield…. Krachtig…. Echt