Algemene voorwaarden

:

Kosten
Een sessie haptotherapie duurt 60 min. en de kosten zijn € 70,00 per sessie Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Vergoeding
Wellicht krijgt u de kosten van de haptotherapie gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit de zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent. U kunt hiervoor navraag doen bij de eigen zorgverzekeraar. Of raadpleeg de link www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Betaling
Na afloop van het consult krijgt u een factuur mee naar huis. De kosten kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 14 TRIO 0212 1977 62 Graag het bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.

Verhindering
Indien u verhinderd bent graag 24 uur vóór de afgesproken tijd dit telefonisch of per mail aan mij door te geven: 06-21267442 corine@haptotherapie-zeist.nl Bij te late afmelding breng ik de gereserveerde tijd in rekening. Het tarief hiervoor is € 40,00

Privacy
Verslaglegging: Ik leg uw persoonlijke gegevens vast in een digitaal cliëntendossier in een beveiligde omgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit dossier is te allen tijde ter inzage voor u. Informeren aan derden: Tijdens het therapieproces kan het voor uw voortgang noodzakelijk of bevorderlijk zijn dat ik contact opneem met de huisarts of medebehandelaars en hiervoor gegevens uit uw dossier gebruik. Dit gebeurt enkel indien u hier toestemming voor hebt gegeven.

Begin en Beëindiging
Het traject start met 3 intake sessies waarna gezamenlijk bekeken wordt of het passend en zinvol is de haptotherapie voort te zetten. Het therapieproces wordt afgerond met een gezamenlijk evaluatiegesprek.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de zorg die u is geboden. Ik zie de klacht als een mogelijkheid om mijn zorg te verbeteren daarom heb ik de voorkeur dat u eerst deze klacht met mij bespreekt. Ik zal altijd proberen uw klacht zo goed mogelijk voor u op te lossen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. www.de-nfg.nl